Faesulae

kaartFaesulae (Φαισύλα), etruskische stad, sinds de tijd van Sulla romeinse colonia, gelegen ca. 5 km ten noorden van en ca. 250 m hoger dan Florentia (Florence), thans Fiesole. Van de geschiedenis van F. is niet veel bekend; tijdens de bondgenotenoorlog (91-89) werd de stad verwoest, in 63 had Catilina in het gebied van F. zijn voornaamste militaire kamp.

theaterDe over een lengte van 2500 m bewaard gebleven antieke stadsmuur dateert vermoedelijk uit de 3e eeuw vC; uit dezelfde tijd stammen de resten van een kleine etruskische tempel en de oudste bekende necropool. Van de romeinse bouwwerken zijn het fraai gelegen theater (foto hiernaast) en de thermen het best bewaard. De aan het licht gekomen inscripties en specimina van antieke kunst bevinden zich in het plaatselijk museum.


Lit. C. Huisen (PRE 6, 1965v). G. Maetzke (EAA 3, 660v). - M. Lombardi, F. (Rome 1941). A. de Agostino, Fiesole. La zona archeologica e il museo² (Rome 1962). [Nuchelmans]


Kaart