Hadrianopolis

Hadrianopolis (Adrianopel, Ἁδριανόπολις) stad in Thracië, aan de samenloop van de de Tuntza en Maritza (=Hebrus), die vanaf hier bevaarbaar is, thans Edirne in Turkije. H. is door keizer Hadrianus gesticht op de plaats waar al een oudere Thracische nederzetting bestond, Uscadama. H. lag aan de weg van Serdica naar Byzantium en had voornamelijk militaire betekenis: hier was een centrum van wapenproductie en er vonden drie belangrijke slagen plaats: in 313 nC overwon Licinius Maximinus Daia bij Tzirallum, in 324 overwon Constantijn Licinius; keizer Valens werd hier in 378 nC verslagen door de Gothen (Ammianus 31,12-16).

De strategische ligging aan de weg naar Constantinopel (Byzantium) maakte H. tot aanvalsdoel van de Avaro-Slaven (6e-7e eeuw), Bulgaren (9e-10e eeuw), aan de andere kant was de stad tot de verovering door de Turken (ca. 1370) een centrale plaats in de verdediging van het Byzantijnse rijk.

Sinds de 4e eeuw was H. een bisschopszetel. Van de oude stad zijn bijna geen resten over, van de byzantijnse alleen wat muren en enkele kerken. (Rechtsboven een byzantijnse toren)


Lit. E. Oberummer, PRE 7, 2174ev. J. Martin, Spätantiken und Völkerwanderung, ³1995.


Kaart