Perge

overzichtPerge (Πέργη), griekse stad in de kleinaziatische landstreek Pamphylië, gelegen in het dal van de Cestrus (Aksu Cay) ca. 20 km ten noordoosten van Attalia (Antalya), in de nabijheid van het tegenwoordige dorp Murtana. P. bezat aan de rivier een goede haven, die slechts 11 km van de zee verwijderd was.Het werd op het eind van het 2e millennium vC gesticht door Grieken uit de Argolis en Laconië. Tijdens de lydische en perzische heerschappij over Klein-Azië genoot P. een betrekkelijk grote autonomie.De verdere geschiedenis van de welvarende handelsstad liep parallel met die van de overige steden van Pamphylië. Ca. 260 vC werd er de beroemde wiskundige Apollonius geboren.

agoratheaterOok in de romeinse provincie Lycia et Pamphylia (vanaf 43 nC) bleef P., hoewel overvleugeld door Attalia, belangrijk, vooral als cultuscentrum van Artemis Pergaea, wier tempel in 79 vC door de Romein Verres geplunderd werd. Het werd door de apostel Paulus tweemaal bezocht op zijn eerste missiereis (Hand 13,13; 14,25). Van de antieke stad zijn nog aanzienlijke resten zichtbaar, o.a. van vestingmuren uit de 3e eeuw vC, het theater (foto rechts) en een groot stadion; uit de romeinse necropolen zijn talrijke fraaie sarcofagen aan het licht gekomen.


Lit. W. Ruge (PRE 19, 694-704). A. Mansel (EAA 6, 51v). - A. Mansel/A. Akarca, Excavations and Researches at P. (Ankara 1949). G. E. Bean, Turkey's Southern Shore (Londcn 1968) 45-58. [Nuchelmans]


Kaart