Verres

Verres, beruchte romeinse gouverneur van Sicilië. Gaius Licinius Verres is vooral bekend uit de tegen hem gerichte redevoeringen van Cicero. Hij begon zijn politieke loopbaan in 84 vC als quaestor onder Gnaeus Papirius Carbo, een aanhanger van Marius. Later echter koos hij partij voor Sulla, waarvoor hij met land bij Brundisium werd beloond.

In 80 ging hij naar het Oosten, waar hij als legaat van Gnaeus Cornelius Dolabella, stadhouder van Cilicia, de inwoners uitplunderde. In 78 echter, toen Dolabella wegens afpersing werd aangeklaagd, redde Verres zijn hachje door tegen zijn vroegere meester te getuigen. Ook de praetuur, die hij in 74 door omkoping verwierf, gebruikte hij om zichzelf te verrijken.

Deze praktijken bereikten een toppunt tijdens zijn hierop volgende propraetuur op Sicilië (7371), tijdens welke hij een volstrekte minachting toonde zelfs voor de rechten van zijn romeinse medeburgers en voor de senaat. Door afpersing en onderdrukking, corrupte rechtspraak, verkoop van ambtelijke en priesterlijke functies, malversaties bij de aankoop van graan en roof van kunstschatten zelfs uit heiligdommen oefende hij een ware terreur uit en schiep hij een volslagen rechtsonzekerheid.

Na zijn terugkeer in Rome (70) werd Verres dan ook aangeklaagd wegens afpersing. Dat Hortensius hem verdedigde, mocht hem niet baten. De aanklager Cicero dreef reeds tijdens de actio prima Verres dusdanig in het nauw dat deze de wijk nam naar Massilia, waar hij waarschijnlijk de rest van zijn leven in ballingschap heeft doorgebracht. In 43 nog werd Verres door Marcus Antonius geproscribeerd, naar verluidt uit begeerte naar de nog in zijn bezit zijnde kunstschatten.


Lit. Cicero, In C. Verrem actio I. Id., In C. Verrem II, 1-5 (in de vorm van deze niet gehouden redevoeringen heeft Cicero her door hem verzamelde belastende mareriaal gepubliceerd nadat gebleken was dat de actio secunda geen doorgang zou vinden). - H. Habermehl (PRE 8A, 1561-1633). - R.T. Pritchard, Gaius Verres and the Sicilian Farmers (Historia 20, 1971, 225-238). [A.J. Janssen]


Lijst van Namen