Gnaeus Papirius Carbo

Gnaeus Papirius Carbo vocht, na een roerig volkstribunaat (92 vC), als praetor in de bondgenotenoorlog (89/88). Veroordeeld wegens zijn aandeel in de samenzwering van Sulpicius Rufus (87), vluchtte hij, maar hielp nog in hetzelfde jaar Marius bij diens aanval op Rome. Door toedoen van Cinna samen met deze consul geworden (85 en 84), zette Papirius na Cinna's vermoording als consul sine collega de voorbereidingen voor de strijd tegen Sulla voort. Tijdens zijn derde consulaat samen met Marius (82) werd hij bij Faventia door de Sullani verslagen. Bij zijn terugkeer uit Afrika, waarheen hij gevlucht was, viel hij op Sicilië in handen van Pompeius; hij werd te Lilybaeum ter dood gebracht.


Lit. F. Münzer (PRE 18, 2 (3), 1024-1031).


Lijst van Namen