Hortensius

Quintus Hortensius Hortalus (114-50 vC), beroemde redenaar en politicus, schoonzoon van Quintus Lutatius Catulus en jeugdvriend van Lucullus en Sisenna. Hortensius trad reeds op 19-jarige leeftijd in processen op, verwierf spoedig groot aanzien en was als redenaar jarenlang de grote rivaal van Cicero, met wie hij voor de eerste maal de degen kruiste in 81 vC. In 70 waren ze elkaars tegenstanders in het proces tegen de beruchte Verres. Hierin behaalde Cicero een eclatante overwinning; voortaan was niet meer Hortensius, maar Cicero de beroemdste redenaar van Rome.

In 69 vC bekleedde Hortensius het consulaat; in 67 en 66 verzette hij zich in de senaat heftig tegen het verlenen van bijzondere volmachten aan Pompeius. Kort daarop kwam een zekere toenadering tussen Hortensius en Cicero tot stand; in de volgende jaren werkten ze zelfs samen bij de verdediging van Gaius Rabirius (63), Lucius Murena (63), Publius Sulla (62), Lucius Flaccus (59) en Publius Sestius (56). Cicero, die door Hortensius geminacht werd als homo novus, wantrouwde hem, maar laat in verschillende geschriften waardering blijken voor zijn grote retorische gaven. Als redenaar was Hortensius de markantste vertegenwoordiger in Rome van het z.g. asianisme (Grieken, Taal en letterkunde D.5); zijn redevoeringen muntten uit door grote overzichtelijkheid. Er is niets van bewaard gebleven, evenmin als van zijn overige werken, waaronder ook gedichten waren. Een borstbeeld van Hortensius bevindt zich in de Villa Albani (no. 953) in Rome.


Lit. P. Vonder Mühll (PRE 8, 2470-2481). - Testimonia bij H. Malcovati, Oratorum Romanorum Fragmenta (Turijn 1955) 310-330. [Nuchelmans]


Lijst van Namen