Pherae

pheraePherae (Φέραι), griekse stad in het zuidoosten van Thessalië, in het landschap Pelasgiotis, gelegen ca. 40 km ten zuidoosten van Larissa; thans Velestinon. In de prehistorie lag P., dat reeds in het neolithicum bewoond was, aan de oever van het Boebeïs-meer. De griekse heldensage verhaalt van Admetus en Alcestis, koning en koningin van P. In de archaïsche tijd wist de stad haar gebied uit te breiden tot aan de Golf van Pagasae; sindsdien bezat zij in Pagasae de voornaamste haven van Thessalië, hetgeen haar welvaart ten zeerste bevorderde. De grootste bloei van P. viel in de 4e eeuw vC toen de tirannen Iason en Alexander tijdelijk geheel Thessalië onder hun gezag wisten te verenigen. Aan deze bloei werd een einde gemaakt door Philippus II van Macedonië, die de stad van haar haven beroofde. In de hellenistische tijd werd zij overvleugeld door Pharsalus en Demetrias en speelde zij geen rol van betekenis meer.

tempel van zeusVan de antieke stad zijn delen van de stadsmuren bewaard gebleven; griekse en franse opgravingen hebben resten van tempels en necropolen aan het licht gebracht.


Lit. Inscripties in IG 9, 2 (Inscriptiones Thessaliae ed. O. Kern 1908) 412-456. - E. Kirsten (PRE Suppl. 7, 1940, 984-1026). - Y. Béquignon, Recherches archéologiques à Phères de Thessalie (Diss. Paris 1937). [Nuchelmans]


Kaart