Spoletium

Spoletium (Σπολήτιον), stad in het uiterste zuiden van Umbrië, gelegen ca. 90 km ten noorden van Rome, thans Spoleto. Hier werd door Rome op de plaats van een oudere (etrurische?) nederzetting in 241 vC een colonia van latijns recht gesticht, die door de bondgenotenoorlog (91-89) het romeinse burgerrecht verkreeg.

theaterDe bloeitijd van S. viel in de keizertijd. Uit die periode dateren ook de meeste overblijfselen van de antieke stad: van een tempel uit de 1e eeuw (die opgenomen is in de kerk van S. Ansano), van een triomfboog ter ere van Drusus en Germanicus (1e eeuw), van een theater (1e eeuw) en van een groot amfitheater (115 x 85 m; 2e eeuw). Van de stadsmuren zijn nog resten uit de 5e en 3e eeuw vC te zien. Het forum bevond zich onder de huidige Piazza del Mercato.


Lit. U. Ciotti (EAA 7, 456-458). - C. Pietrangeli, S. (Rome 1939). B. Toscano, Spoleto in pietre (Spoleto 1963). [Nuchelmans]


Kaart