Tolosa

kaartTolosa, gallo-romeinse stad in het uiterste westen van de provincie Gallia Narbonensis, het huidige Toulouse. De nederzetting ontstond op de gunstige plaats waar de weg van Narbonne naar Bordeaux de Garonne kruiste. De Romeinen bezetten T., dat het oppidum van de Volcae Tectosages was, ca. 118 vC, maar in 106 vC verbraken de Volcae het verbond met Rome, waarna T. door de consul Quintus Servilius Caepio geplunderd werd, hetgeen een enorme buit opleverde, het spreekwoordelijk geworden aurum Tolosanum. Door zijn gunstige ligging herstelde T. zich snel en werd spoedig een van de belangrijkste handelscentra van Zuid-Gallië, ook doordat in de omgeving zowel vruchtbare landbouwgronden als rijke mijnen lagen. De stad, die in de 2e eeuw nC colonia Romana werd, besloeg een oppervlakte van niet minder dan 90 ha. Ca. 418 viel zij in handen van de Westgoten, van wier tolosaanse rijk T. van 419 tot 507 de hoofdstad was.

Van de romeinse stad, waarvan de resten diep onder de huidige stad moeten liggen, is tot op heden weinig teruggevonden. De loop van de 3 km lange stadsmuren en van de twee hoofdstraten kon worden vastgesteld, evenals de ligging van een paar torens en poorten en van het theater (6000 zitplaatsen). De huidige Pont Vieux ligt waarschijnlijk op dezelfde plaats als de romeinse brug over de Garonne. Vier km ten noorden van Toulouse, in Saint-Michel-du-Touche, dat in de oudheid een cultusplaats was, liggen de ruïnes van het romeinse amfitheater, dat 15.000 toeschouwers kon bevatten; daar werden ook de resten van thermen blootgelegd.


Lit. C. Stevens (PRE 6A, 1685-1693). M. Labrousse/F. Braemer (EAA 7, 906-908). - M. Broens, Essai de topographie antique de Toulouse (Mémoires présentés à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 14, 2, Paris 1951, 287-314). A. Baccabrere, L'aqueduc de la 'Reine Pédauque' à Toulouse (Mémoires de la Société Archéologique du Midi dela France 30, 1964, 59-116). M. Labrousse, Toulouse antique des origines à l'établissement des Wisigoths (Paris 1968). [Nuchelmans]


Kaart