Burdigala

kaartBurdigala (Βουρδίγαλα), belangrijke gallo-romeinse stad, gelegen op de zuidelijke oever van de Garonne-monding, ca. 50 km van de Atlantische Oceaan; thans Bordeaux. De oorsprong van de gallische nederzetting, de hoofdstad van de stam der Bituriges Vivisci, ligt vermoedelijk in de 3e eeuw vC. In 56 vC werd de stad, die toen al een belangrijke haven bezat, door Caesars legaat Publius Licinius Crassus onder romeins gezag gebracht. Sinds keizer Augustus resideerde er de gouverneur van de keizerlijke provincie Aquitania, een legatus pro praetore. Nadat Burdigala op het eind van de le eeuw nC municipium geworden was, beleefde het in de volgende eeuwen grote welvaart als handelscentrum dat betrekkingen met de gehele wereld onderhieid. Talrijke grote gebouwen verrezen er: een forum, een amfitheater, triomfbogen en tempels. Na een gruwelijke plundering door de Germanen in 276 trok de stad zich terug binnen een vestingmuur die een oppervlakte van slechts 32 ha omsloot. Tijdens de 4e eeuw kwam Burdigala opnieuw tot bloei, nu ook als zetel van een universiteit, waaraan o.a. de uit Burdigala geboortige Ausonius vele jaren werkte. Reeds in de 3e eeuw was er in Burdigala een christengemeente.

Van de antieke bouwwerken is weinig over; alleen van het grote amfitheater (133 x 110 m) zijn tussen 1953 en 1956 belangrijke resten aan het licht gebracht.

Lit. R. Etienne (EAA 2, 137-139). H. Leclercq (DAL 2, 1057-1083). - C. Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux 1-2 (Bordeaux 1887-1890). R. Etienne, Bordeaux antique (ib. 1962). [Nuchelmans]Kaart