Clitus

Clitus (Κλεῖτος), naam van twee belangrijke Macedoniërs uit de naaste omgeving van Alexander de Grote:

(1) Clitus 'de zwarte', een broer van de voedster van Alexander, was officier in het leger van Philippus II en later een der commandanten van Alexanders ruitergarde, de befaamde 'hetairoi'. In de slag bij de Granicus (334) redde hij Alexander het leven. In 328 uitte C. in Maracanda (thans Samarkand) openlijk zijn misnoegen over de oosterse levenswijze van de koning. Deze zou hem daarom na een heftige woordenwisseling eigenhandig gedood hebben.


Lit. W. Kroll (PRE 11, 666). - H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage 2 (München 1926) 206-208.


(2) Clitus 'de witte', in 327 hoofdofficier der infanterie, sinds 326 cavallerie-officier in Alexanders leger. In 324 keerde hij met Craterus naar Macedonië terug. In 322 was hij admiraal van de macedonische vloot en versloeg als zodanig in de lamische oorlog de atheense vloot bij Abydus en bij Amorgus. Bij de conferentie van Triparadisus (321) werd C. tot satraap van Lydië benoemd. Door Antigonus I verdreven, werd hij bij de Bosporus verslagen en op de vlucht gedood (318).


Lit. Schoch (PRE 11, 666-668). [Nuchelmans]


Lijst van Namen