Harpagus

Harpagus (Ἅρπαγος), verwant van de medische koning Astyages. Deze gaf H. de opdracht het pasgeboren kind van zijn dochter Mandane, de latere koning Cyrus, uit de weg te ruimen. H. vertrouwde deze taak toe aan een herder, die de baby echter verwisselde voor het levenloze kind dat zijn vrouw ter wereld had gebracht. Toen het bedrog later uitkwam, werd H. zwaar gestraft: hem zou door Astyages zijn eigen zoon als vleesgerecht zijn voorgezet. Om zich te wreken spoorde H. toen Cyrus aan tot de opstand die tot de stichting van het perzische wereldrijk leidde; in de eerste slag tussen Astyages en Cyrus liep hij met het grootste deel van de medische legermacht naar Cyrus over. Als diens generaal onderwierp hij Ionië, Carië en Lycië.


Lit. Herodotus 1, 108-124, 127, 129, 162-177. [Nuchelmans]Lijst van Namen