Lamachus

Lamachus (Λάμαχος), atheense veldheer tijdens de peloponnesische oorlog, die in 416 vC samen met Nicias en Alcibiades aangewezen werd als commandant van de atheense expeditie naar Sicilië. L. adviseerde een onmiddellijke aanval op Syracuse, maar zijn collega's voelden daar niets voor. Men ging toen over tot een blokkade van de stad, die dank zij L.' energieke optreden aanvankelijk goede vorderingen maakte; zijn onverwachte sneuvelen in een schermutseling (414 vC) maakte hieraan echter een einde. De dapperheid van L. wordt in de griekse literatuur meer dan eens geprezen; in Aristophanes' Acharniërs (425 vC) wordt hij als vertegenwoordiger van de oorlogspartij ten tonele gevoerd en belachelijk gemaakt.


Lit. Thucydides 6, hoofdstukken 8, 49v, 101, 103. [Schouten]


Lijst van Namen