Lycortas

Lycortas (Λυκόρτας) van Megalopolis, griekse staatsman uit de 2e eeuw vC, o.a. in 185/184 en in 182/ 181 strateeg van de achaeïsche bond. L. streefde evenals Philopoemen naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de bond ten opzichte van Rome. In 189 vC verdedigde hij als gezant bij de romeinse senaat het harde optreden van Philopoemen tegen Sparta, dat zich van de achaeïsche bond had losgemaakt. L. vernieuwde het bondgenootschap met Ptolemaeus V Epiphanes van Egypte (ca. 186) en onderdrukte in 182 een opstand van de Messeniërs, die Philopoemen gevangen genomen en omgebracht hadden. In hetzelfde jaar werden door zijn toedoen de Spartanen weer in de achaeïsche bond opgenomen. Nadien werd zijn invloed geringer: hij pleitte vergeefs voor neutraliteit van de bond in de derde macedonische oorlog (171) en voor militaire steun aan Egypte tegen Syrië (168). L. was de vader van de geschiedschrijver Polybius.


Lit. Polybius, boeken 22. 23, 24, 28 en 29. Livius, boeken 38 en 39. - F. Stähelin (PRE 13, 2386-2389). - R. M. Errington, Philopoemen (Oxford 1969). [Schouten]


Lijst van Namen