Philopoemen

Philopoemen (Φιλοποίμην), griekse veldheer en staatsman (253-183), afkomstig uit Megalopolis. Hij onderscheidde zich, toen de spartaanse koning Cleomenes III in 223 zijn vaderstad aanviel en in de slag bij Sellasia (222). Nadat hij tien jaar lang commandant van huursoldaten op Kreta was geweest, werd hij in 210 tot hipparch en in 208 tot strateeg van de achaeïsche bond gekozen; in 207 versloeg hij koning Machanidas van Sparta bij Mantinea. In 202-200 verdreef hij Nabis uit Messenië. Het lukte hem niet de achaeïsche bond buiten de tweede macedonische oorlog (200-197) te houden en daarom ging hij voor zes jaar terug naar Kreta. In 193/ 192 voor de vierde maal strateeg, wist hij Sparta na de dood van Nabis er toe te dwingen lid te worden van de achaeïsche bond. In 192/191 traden ook Elis en Messene toe, waarmee P. zijn belangrijkste politieke doel, de vorming van een 'eenheidsstaat' op de Peloponnesus, practisch bereikt had. In 188 ondernamen de Spartanen een poging om zich los te maken van de achaeïsche bond. P. dwong hen echter snel weer in het gareel; voor straf liet hij de muren van Sparta slechten en schafte hij de staatsinstellingen van Lycurgus af. Mede om zich een tegenwicht tegenover Rome te verschaffen vernieuwde hij het bondgenootschap met Egypte (187/186). In 183 vond hij, voor de achtste maal strateeg, tijdens een veldtocht tegen de van de achaeïsche bond afgevallen Messeniërs de dood. P. was een zeer eerzuchtig, intelligent en energiek man, maar ook een doordrijver, die soms ontactisch optrad en zich daardoor nodeloos vijanden maakte. Op talrijke plaatsen werd hij met een standbeeld geëerd.


Lit. Polybius, boeken 10, 11, 16, 20-24. Plutarchus' leven van P. - W. Hoffmann (PRE 20, 76-95). R. M. Errington, P. (Oxford 1969). [Schouten]


Lijst van Namen