Messene

kaartMessene (Μεσσάνα, ionisch-attisch Μεσσήνη), hoofdstad van Messenië, in 369 vC gesticht in de dalkom tussen de bergen Ithome en Eva op initiatief van Epaminondas van Thebe nadat deze een eind had gemaakt aan de spartaanse hegemonie. De stad, die evenals Megalopolis bedoeld was om Sparta klein te houden, werd vergeefs aangevallen door Demetrius van Phalerum (214 vC), Philippus V van Macedonië en Nabis van Sparta, maar in 182 vC door de achaeïsche bond ingenomen als wraak voor de executie van Philopoemen door de Messeniërs. Ook na de onderwerping van Messenië aan Rome en in de keizertijd bleef M. een stad van betekenis; later raakte het in verval.

fortHet stadsgebied werd omsloten door een ca. 9 km lange muur, een van de fraaiste specimina van griekse vestingmuren. Hiervan zijn grote delen bewaard gebleven, met indrukwekkende poorten en torens; het huidige dorp Mavromati ligt binnen de antieke muur. Opgravingen, die nog worden voortgezet, hebben een stadsplein aan het licht gebracht met zuilengangen, een grote tempel en vergadergebouwen; bekend zijn ook een theater en een stadion. Op de munten van de stad staat Zeus Ithomatas afgebeeld, die er vanouds werd vereerd.

De kleine marktplaats die tegenwoordig de naam Massini draagt ligt 25 km verder naar het zuiden, in de grote vlakte.


Lit. Inscripties in IG 5, 1 (ed. W. Kolbe, 1913) nrs. 1425-1496. - Pausanias, Periegesis 4, 31v. - L. Vlad Borrelli (EAA 4, 1082-1084). Kirsten/Kraiker 422-428. - Opgravingsverslagen van A. Orlandos in Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς αιρείας 1958vv (plattegrond der opgravingen in 1970, 101). [te Riele]


Kaart