Ithome

kaartIthome (Ἰθώμη), 802 m hoge kalkstenen berg in Messenië, via een zadel verbonden met de meer zuidwaarts gelegen lagere top Eva; thans Bourkano. Dit bergcomplex, dat aan alle zijden steil oprijst, is als een merkteken van de provincie; men ziet het van bijna alle punten in Messenië. Het is de natuurlijke acropolis van de streek, die beide vlaktes beheerst alsmede de verbinding van Megalopolis met de zee. De I. was dan ook het steunpunt van de Messeniërs in de eerste messeense oorlog met Sparta (misschien nog 8e eeuw vC) en eveneens tijdens de helotenopstand na de aardbeving van 464 vC, waarbij de toestand als zo precair werd beschouwd dat de Spartanen Athene om hulp vroegen (Thucydides 1, 101-103). De heloten hebben zich toen inderdaad tot 455 kunnen handhaven en kregen toen nog vrije aftocht (de Messeniërs van de I. vestigden zich te Naupactus). In 370/369 stichtte Epaminondas aan de voet van de I. de stad Messene; de berg werd opgenomen in de machtige muurring, waarvan nog hele stukken bewaard zijn. Hij bleef onneembaar; in 214 sneuvelde daar Demetrius van Pharus, die de stad voor Philippus V van Macedonië had willen veroveren, en in 201 kreeg de spartaanse koning Nabis alleen de benedenstad Messene in handen.

Op de I. werd Zeus vereerd. Het cultusbeeld van Zeus Ithomatas was vervaardigd tijdens de ballingschap te Naupactus (Ageladas).


Lit. Fimmen (PRE 9, 2305-2307). Zie verder Messene. [Te Riele]


Kaart