Megasthenes

Megasthenes (Μεγασθένης), Ioniër die tussen 302 en 291 vC enkele malen als gezant van koning Seleucus I Nicator aan het hof van de indische koning Chandragupta - door de Grieken Sandrocottus genoemd - in Pataliputra (nabij het tegenwoordige Patna) verbleef. Daardoor verwierf hij een vrij uitvoerige kennis van India tussen Indus en Ganges, welke hij verwoordde in vier boeken Ἰνδικά, waarvan we helaas slechts excerpten en fragmenten bezitten, o.a. in Strabo's Geographica, Arrianus' Indica en Diodorus' Bibliotheca. Het eerste boek gaf een beschrijving van het land, zijn fauna, flora en bevolking, het tweede en derde beschreven de steden, de bestuursvorm, de sociale classificatie der burgers en de religieuze gebruiken, het vierde behandelde de sagen en de geschiedenis. Megasthenes' werk, dat verscheen in een tijd toen de belangstelling voor India door de tochten van Alexander de Grote sterk was toegenomen, vormde voor de Grieken lange tijd de meest volledige informatiebron over het land. Over de betrouwbaarheid van M. wordt verschillend geoordeeld; het grootste bezwaar tegen zijn relaas is dat hij te veel door een griekse bril observeert en oordeelt.


Lit. Fragmenten bij E. Schwanbeck, Megasthenis Indica. Fragmenta (Bonn 1846 = Amsterdam 1966) en bij F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 3 C (Leiden 1953) nr. 715. - O. Stein (PRE 15, 230-326). - A. Dahlquist, M. and Indian Religion (Stockholm 1962). [Nuchelmans]


Lijst van Namen