Meno

Meno (Μένων), Thessaliër uit Larissa, die met 1000 hoplieten en 500 peltasten aan de expeditie van Cyrus minor tegen koning Artaxerxes II deelnam. In de slag bij Cunaxa voerde hij het bevel over de linkervleugel van Cyrus' griekse troepenmacht.

Na de slag speelde M. een dubbelzinnige rol en werd door de Grieken van verraad verdacht. Toen de vijf commandanten die ingingen op een uitnodiging van Tissaphernes om naar diens kamp te komen, verraderlijk gearresteerd en naar koning Artaxerxes gevoerd waren, werden Clearchus, Proxenus, Agias en Socrates terstond onthoofd, M. werd verminkt en kwam pas een jaar later aan zijn einde. Xenophon heeft voor M. geen goed woord over en typeert hem als een trouweloze en cynische profiteur (Anabasis 6, 21-28). Een minder ongunstig beeld krijgen we van hem in Plato's naar M. genoemde dialoog.


Lit. Xenophon, Anabasis, boeken 1 en 2. Plato, M. [Nuchelmans]Lijst van Namen