Mindarus

Mindarus (Μίνδαρος), spartaanse admiraal tijdens de peloponnesische oorlog. M. verlegde in 411 vC het strijdtoneel ter zee van Ionië naar de Hellespont, onder meer om de korenaanvoer naar Athene te kunnen belemmeren. In de herfst van 411 werd hij echter tweemaal door de Atheners verslagen, eerst bij Cynossema ten zuiden van Sestus en vervolgens bij Abydus. In april/mei 410 werd zijn vloot bij Cyzicus, dat hij tijdens de winter met behulp van de perzische satraap Pharnabazus heroverd had, door Alcibiades geheel vernietigd; M. zelf sneuvelde.


Lit. Thucydides 8, 99-107. - V. Ehrenberg (PRE 15, 1767-1769). - A. Andrewes, The Generals in the Hellespont (JHS 73, 1953, 2-10). [Schouten]


Lijst van Namen