Sestus

kaartSestus (Σηστός), oorspronkelijk thracische, later griekse havenstad gelegen aan de Hellespont op de oostkust van de thracische Chersonesus, tegenover Abydus op de aziatische oever. In de Ilias wordt S. genoemd als bondgenoot van de Trojanen. Vanaf ca. 600 vC bewoond door aeolische kolonisten van het eiland Lesbus, stond de stad tijdens de perzische oorlogen enige jaren onder perzische heerschappij; Xerxes liet hier in juni 480 vC de beide schipbruggen aanleggen om zijn legermacht over te zetten naar Europa. Van 478 tot 404 was S. lid van de attisch-delische zeebond; van 411 tot 404 diende het als operatiebasis van de Atheners in de strijd tegen Sparta om de Hellespont. Na een spartaanse bezetting werd het in 365 vC weer onder atheens gezag gebracht. De opstand daartegen in het begin van de attische bondgenotenoorlog (357-355) eindigde met een hardhandige onderwerping door Chares en de vestiging van een attische cleruchie (352). In de lente van 334 vC was S. getuige van de overzetting van Alexanders expeditieleger naar Azië. In de 3e eeuw vC was de stad een voortdurende twistappel tussen verschillende hellenistische vorsten, ca. 190 vC kwam zij onder gezag van Pergamum, in 133 vC als civitas libera onder gezag van Rome. In de keizertijd als belangrijkste oversteekplaats tussen Europa en Azië verdrongen door Byzantium, raakte zij in verval. In de bekende hellenistische liefdesgeschiedenis van Hero en Leander is S. de woonplaats van eerstgenoemde.


Lit. Inscripties in J. Kraus, Die Inschriften von Sestos und der thrakischen Chersones (Inschriften griechischer Stadte aus Kleinasien 19, Bonn 1980). - E. Oberhummer (PRE 2A. 1892-1894). - S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria (Oxford 1926) 210-227. [Nuchelmans]


Kaart