Olympias

Olympias (Ὀλυμπιάς), dochter van Neoptolemus I, koning van de Molossiërs in Epirus. O. huwde in 357 vC met Philippus II van Macedonië, aan wie zij in 356 een zoon schonk, Alexander (de Grote), en in 355 een dochter, Cleopatra. Toen Philippus in 337 een tweede huwelijk sloot, keerde O. naar Epirus terug. Waarschijnlijk was de heerszuchtige en hartstochtelijke vrouw achter de schermen betrokken bij de moord op haar gewezen gemaal tijdens de bruiloft van hun dochter Cleopatra en de molossische koning Alexander I, een broer van O. (336).

Op haar zoon Alexander de Grote, die oprecht van zijn moeder hield, maar een open oog had voor haar zwakheden, heeft O. weinig invloed gehad. Met Antipater, Alexanders stadhouder in Europa tijdens de aziatische expeditie, had zij voortdurend onenigheid, en in 331 trok ze zich opnieuw in Epirus terug. In 317 vC was zij voor korte tijd weer in Macedonië, waar ze, gesteund door Polyperchon, Alexanders halfbroer Philippus III Arridaeus liet vermoorden, haar zesjarige kleinzoon Alexander IV tot koning uitriep en een waar schrikbewind uitoefende. In 316 werd O. door het leger van Antipaters zoon Cassander ter dood veroordeeld.


Lit. H. Strasburger (PRE 18, 177-182). - G. H. Macurdy, Hellenistic Queens (London 1932) 22-45. [Pleket/Nuchelmans]


Lijst van Namen