Polyperchon

Polyperchon (Πολυπέρχων), macedonische generaal (380-na 316 vC). Sinds 333 onderscheidde P. zich herhaaldelijk als infanteriecommandant onder Alexander de Grote, maar in 324 werd hij samen met Craterus naar Macedonië teruggezonden, waar Antipater in die tijd stadhouder was. In 319 wees deze P. tot zijn opvolger aan; Antipaters zoon Cassander kwam hiertegen echter samen met Ptolemaeus en Lysimachus in verzet en P. wist zich op den duur niet tegenover hen te handhaven, hoewel hij de vrijheid van de griekse steden proclameerde. Over zijn einde is niets bekend.


Lit. Th. Lenschau (PRE 21, 1798-1806). - M. Fortina, Cassandro re di Macedonia (Turijn 1965). C. Wehrli, Antigone et Démétrios (Genève 1968). [Schouten]


Lijst van Namen