Philetaerus

Philetaerus (Φιλέταιρος) van Tius op de noordkust van Klein-Azië, zoon van de Macedoniër Attalus en de Paphlagonische Boa, officier en stichter van de pergameense dynastie der Attaliden. In 283 vC koos P., die op de burcht van Pergamum de 9000 talenten bevattende krijgskas van Lysimachus moest bewaken, de zijde van Seleucus I. In de volgende twintig jaar wist hij zich - onder seleucidisch oppergezag - als heer van Pergamum en omgeving te handhaven, een heerschappij die hij in 263 overdroeg aan zijn neef Eumenes. P. maakte zich onder meer verdienstelijk door met succes de in Klein-Azië binnengevallen Galaten te beoorlogen. Op de benedenburcht van Pergamum liet hij de Demetertempel bouwen.

De afbeelding van P. die voorkomt op munten van zijn opvolgers geldt als het beste muntportret van het vroege hellenisme; het Museo Nazionale van Napels bezit een marmeren kop van hem.


Lit. W. Hoffmann (PRE 19; 2157-2161). - U. Westermark, Das Bildnis des Philetairos. Corpus der Münzprägung (Stockholm 1961).


Lijst van Namen