Ptolemaeus

Ptolemaeën, koninklijke dynastie bestaande uit Ptolemaeus I en zijn afstammelingen, die van 305 tot 30 vC het koningschap in Egypte bekleedden. Zij worden naar Ptolemaeus' vader, de macedonische edelman Lagus, ook Lagiden genoemd. Door toedoen van de P. werd Egypte op politiek, economisch en financieel gebied opgenomen in de hellenistische wereld, die door de veroveringen van Alexander de Grote ontstaan was; Alexandrië werd er het belangrijkste intellectuele en handelscentrum van. Officieel golden de P. voor de Egyptenaren als de opvolgers van de farao's en in die hoedanigheid hebben zij talrijke egyptische tempels gebouwd of herbouwd, inzonderheid te Edfu, Philae, Esna, Kôm Ombo en Dendera. In feite echter werden zij als vreemde bezetters en indringers beschouwd wegens hun uitbuitingspolitiek en de voorrechten die hun macedonische en andere griekse of niet-helleense ambtenaren en soldaten tegenover de inheemse be volking genoten. De latente vijandschap van de Egyptenaren ontlaadde zich tweemaal in een opstand in de Thebais (205-186 en 88-86 vC).


Lit. CAH 6-8 (1927-1930). - A. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides 14 (Paris 1903-1907). E. Will, Histoire politique du monde hellenistique (323-30 av. J.-C.) 1-2 (Nancy 1966v). J. Seibert, Historische Beiträge zu den dynastischen Verbindungen in hellenistischer Zeit (Historia, Einzelschriften 10, Wiesbaden 1967). H. Heinen, Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. Jahrhunderts v. Chr. (Historia, Einzelschriften 20, Wiesbaden 1972). - Over de regeringsdata van de P.; T. C. Skeat, The Reigns of the Ptolemies (MB 39, München 1954, ²1969). A. E. Samuel, Ptolemaic Chronology (MB 43, München 1962). P. W. Pestman, Chronologie Bgyptienne d'après les textes démotiques (332 av. J.-C.-453 apr. J.-C.) (Papyrologica Lugduno-Batava 15, Leiden 1967). Ptolemaeus. [Vergote]


Lijst van Namen