Tiribazus

Tiribazus (Τιρίβαζος), perzische satraap. Als satraap van Armenië stond hij Artaxerxes II bij in de slag bij Cunaxa (401 vC), maar liet de tienduizend griekse huurlingen onder leiding van Xenophon ongehinderd door zijn gebied trekken. Vanaf ca. 394 was T. satraap in Sardes. In 393 kreeg hij daar een verzoek om hulp van Sparta, dat door de groeiende macht van Athene, mede als gevolg van de terugkeer van Conon naar Athene, in ernstige moeilijkheden was gekomen en graag vrede met Perzië wilde. T. gaf aan dat verzoek gehoor, steunde de Spartanen financieel en liet Conon gevangen nemen. Artaxerxes echter voelde voorlopig niets voor vrede en kwam pas tot andere gedachten toen Athene steun dreigde te geven aan de opstand van Euagoras op Cyprus. T. kon toen samen met de Spartaan Antalcidas de z.g. Antalcidas-vrede (387/386 vC) tot stand brengen, waarbij de kleinaziatische griekse steden onder Perzië bleven en Perzië samen met Sparta voor de naleving van de vredesvoorwaarden garant zou staan. T. streed vervolgens tegen Euagoras en versloeg hem bij Citium, maar werd aangeklaagd door zijn medecommandant Orontes, die afgunstig op hem was. Van deze aanklacht vrijgesproken, raakte hij in later jaren betrokken bij een complot van Artaxerxes' oudste zoon Darius tegen zijn vader. Dit complot werd verraden en T. werd ter dood gebracht.


Lit. H. Schaefer (PRE 6A, 1431-1437). - P. Meloni, tiribazo satrapo di Sardi (Athenaeum 28, 1950, 292-339). [Schouten]
Lijst van Namen