Rea Silvia

SilviaRea Silvia, legendarische moeder van de tweelingbroers Romulus en Remus, de stichters van Rome. R.S., door de romeinse dichters gewoonlijk Ilia, 'de Trojaanse', genoemd, was volgens de sage een dochter van Aeneas' nakomeling Numitor, koning van Alba Longa. Zij zou door haar oom Amulius, die Numitor onttroond had, tot vestaalse maagd gemaakt zijn om te voorkomen dat Numitor een nageslacht kreeg. R.S. werd echter door de god Mars verleid en, toen haar oom ontdekte dat zij zwanger was, door deze in de gevangenis geworpen. Hieruit werd ze bevrijd, volgens sommigen door haar nicht Antho, volgens anderen door haar zonen nadat dezen, volwassen geworden, Amulius verdreven hadden.

Hiernaast staan Rea Silvia en Mars afgebeeld in het bovenste deel (Mars links, Rea liggend); herders halen de tweeling in het 2e deel; in het 3e gooien zij de tweeling in de Tiber en in het onderste worden de wolvin en tweeling gevonden.

Lit. O. Höfer (Roscher 4, 63-71). A. Rosenberg (PRE 1A, 341-345). [Nuchelmans]


mythen