Apsu

Apsu is in de mesopotamische kosmologie de naam van de oer-oceaan, die zich onder de aarde uitstrekt. Volgens het scheppingsepos der Babyloniërs (tekst, engelse vertaling van E. A. Speiser, in ANET 60-72) is Marduk in de diepten van A. geboren. Volgens de Sumeriërs (zie ANET 455b) heeft Enki geregeerd over A. Hij wordt ook genoemd (als een stad) in het hethitische gezang van Kumarbi (ANET 124b) en in een brief aan Assurbanipal (ANET 450b).


Lit. P. Jensen (RLA 1, 122-124). [Beek]


Lijst van Goden