Kumarbi

Kumarbi, hurritische god ('vader der goden'), bekend uit de hethitische mythen van K., maar eveneens uit hurritisch materiaal van Mari, Nuzu en Ugarit. K. is de zoon van Anu en de vader van de stormgod. In het systeem van de godengeneraties neemt hij dus de derde plaats in: Alahu - Anu - K. - stormgod. In dit systeem, dat, van mesopotamische origine, uiteindelijk de Grieken bereikt heeft (zie de Theogonie van Hesiodus), correspondeert hij dus met de mesopotamische god Enlil enerzijds en met de griekse Kronos anderzijds. Fragmenten van hurritische K.-mythen zijn wel gevonden, maar nog niet gepubliceerd. Door Güterbock werd een tekstkritische uitgave van de hethitische K.-mythe gepubliceerd, die ook wel als de 'Mythe van het Koningschap in de Hemel' wordt aangeduid. De god speelt ook in andere hethitische mythen van de z.g. 'Hurritische laag' (zie Hethieten, Godsdienst) en met name in het lied van Ullikummi een belangrijke rol.


Lit. H. G. Güterbock, Kumarbi efsanesi 1-2 (Ankara 1945} 46) en Kumarbi. Mythen von churritischen Kronos (ZürichNew York 1946). Id., The Hittite Version of Hurrian Kumarbi Myths: Oriental Forerunners of Hesiod (AJA 52, 1948, 123-134). P. Walcot, Hesiod and the Near East (Cardif 1966). A. Goetze (ANET 1, 120vv). E. vom Schuler in Haussig, Wörterbuch der Mythologie 1 (Stuttgart 1965, jotomech. herdruk), 182-183, 185. [Houwink ten Cate]


Lijst van Goden