Uta-napištim-(rūqim)

Uta-napištim-(rūqim), de akkadische weergave van de sumerische naam Ziusudra ('leven tot in de verre toekomst', grieks Ξισουδρος), de mesopotamische zondvloedheld met het vaste epitheton Atrabasis ('buitengewoon intelligent'), zoon van Ubartutu, koning van Šuruppak Fāra). U. is de hoofdfiguur van het mesopotamische verhaal van de vroegste geschiedenis van de mens en de zondvloed (voor de verschillende versies Zondvloed). Dit zondvloedverhaal is geïncorporeerd in het Gilgames-epos als elfde tablet. Gilgames gaat op weg naar U. om van hem het geheim van het eeuwige leven te krijgen (Gilgames, tablet IX en X). U. geeft Gilgames raad in de vorm van spreuken van levenswijsheid (tablet X). De traditie van Ziusudra/U. als wijze gaat terug op de reeds vanaf de 26e eeuw vC bekende spreukenverzameling 'De instructies van Suruppak, de zoon van Ubartutu, voor zijn zoon Ziusudra'.

Vervolgens vertelt U. hoe de god Enki/Ea hem de beraadslagingen van de goden om de mensheid te vernietigen met een watervloed verraadt. Door een boot te bouwen ontkomt hij aan de ramp. Uiteindelijk met zijn boot op het gebergte Nisir aangeland, offert hij aan de goden op de trapsgewijs oploende berg (de prefiguratie van de torentempel).

De goden verzamelen zich als vliegen om het offer en hebben spijt van hun verwoesting; U. wordt opgenomen onder de goden en verwerft dus het eeuwige leven. Hij woont vanaf die tijd aan het eind der aarde (babylonische wereldkaart), aan de monding van de rivieren (Gilgames XI, 195), op het eiland Tilmun (sumerisch zondvloedverhaal) of is in de hemel opgenomen (Berossus). Merkwaardig is dat zijn vader Ubartutu wel opgenomen is in de sumerische koningslijst, maar Ziusudra niet (wel in de Babyloniaca van Berossus). Ook zijn er hethitische fragmenten gevonden, waarin zijn naam Atrahasis voorkomt.


Lit. W.G. Lambert/A.R. Millard (M. Civil), Atrahasis (Oxford 1969). B. Alster, The Instructions of Suruppak (Kopenhagen 1974). - R. Campbell Thompson, The Epic of Gilgamish (Oxford 1930). Meest recente vertaling van het Gilgames-epos: W. von Soden, Das Gilgamesch-epos (Reclam, Stuttgart 1982). [Krispijn]


Lijst van Goden