Zababa

Zababa, stadsgod van Kiš, echtgenoot van de godin Inanna/Ištar en voorgesteld als krijgsgod. Hoewel reeds bekend vanaf 2600 vC, komt hij zelden voor in de sumerische literatuur. In het sumerische rijkspantheon wordt hij geïdentificeerd met de krijgsgod Ninurta, de zoon van de god Enlil van Nippur, in de oudbabylonische periode en nog later als et krijgshaftige aspect van de god Marduk. Mogelijk onder invloed van de laatste identificatie werd Z. als ideogram voor de proto-hattische krijgsgod Wurunkatte in Klein-Azië gebruikt. [Krispijn]


Lijst van Goden