Carausius 286 - 293


munt

Carausius, romeinse tegenkeizer in Britannië van 286 tot 293. Marcus Aurelius Mausaeus C. was een Menapiër die door zijn dapperheid snel carrière had gemaakt in het romeinse leger. Keizer Maximianus (286-305) droeg hem de bestrijding van de frankische en saksische zeerovers op, die de kusten van Gallië onveilig maakten. Toen men hem ervan beschuldigde dat hij een deel van de buit die hij de piraten afnam voor zichzelf behield en Maximianus hem wilde laten doden, riep hij zichzelf tot keizer uit in Britannië (286, volgens anderen 287). Ook over een deel van Gallië heeft C. geheerst; Boulogne had hij zwaar versterkt en in Rouen is munt voor hem geslagen. Maximianus, die oorlog moest voeren tegen germaanse stammen, kon niet veel tegen de usurpator ondernemen. Een eerste poging tot een invasie in 289 mislukte en voorlopig moesten Diocletianus en Maximianus tot een vergelijk met C. komen. Deze zag daarin een erkenning als Augustus, zoals uit zijn munten blijkt. In 293 werd C. door zijn praefectus praetorio Allectus vermoord.Lit. Eutropius 9, 21v. Aurelius Victor, Caesares 39. - O. Seeck (PRE 3, 1570v). P. H. Webb, The Reign and Coinage of C. (London 1907). D. A. White, Litus Saxonum (New York 1961), hoofdstuk 2. [Stolte]


Keizers Rome Lijst van Namen