Pilatus

Pilatus, cognomen van Pontius, romeinse procurator van Judea (26-36), nu ook bekend uit een te Caesarea gevonden inscriptie. De profane historici Philo (Legatio ad Gaium, 38) en Flavius Josephus (Ant. 18, 2, 2; 18, 3, 1-4,2; 18, 6, 5; Bell. 2, 9, 2-4) weten weinig goeds over hem te melden. Zolang hij zich door de antijoodse Seianus gedekt wist, kon hij ongestoord de joden tarten. Na Seianus' dood werd Pilatus' positie wankel en het schijnt dat dit feit door de tegenstanders van Jezus uitgebuit is (Mc 15,1 e.p.). Zijn barbaarse optreden tegen de Samaritanen werd hem tenslotte noodlottig en in de winter van 36/37 werd hij door Vitellius, de legaat van Syrië, afgezet en naar Rome gestuurd om zich te verantwoorden. Volgens een niet onwaarschijnlijk bericht van Eusebius (Historia ecclesiastica 2, 7) werd hij daar gedwongen zelfmoord te plegen. Uitvoerig bericht hierover de apocriefe Mors Pilati (Evangelia apocrypha ed. Tischendorf, 456-458). Andere lezingen vindt men in de Cura sanitatis Tiberii en de Vindicta salvatoris (ib. 471-486). In de joodse literatuur wordt P. afgeschilderd als het prototype van een antiserniet. De christenen hebben hem vanaf Justinus (Apologia 1, 35 en 48) steeds meer opgevoerd als getuige van de onschuld van Jezus. Verschillende apocriefe geschriften danken hun ontstaan hieraan, zoals de brief van P. aan Claudius (Hennecke 1, 353-356), de Paradosis Pilati (ib. 357v) en de Acta Pilati, ook bekend als het evangelie van Nicodemus (ib. 330-353). Deze laatste zijn misschien een antwoord op de heidense P.acten, die ten tijde van Maxentius zijn ontstaan (Eusebius, Historia ecclesiastica 1, 9; 9, 5, 1). Het verst gaat in deze richting de ethiopische kerk, die P. als heilige vereert. Hierboven een mozaïek met Pontius Pilatus en Jezus uit de San Apollinare Nuovo in Ravenna (6e eeuw nC).


Lit. Schürer 1, 488-492. E. Bammel, Φίλος τοῦ Καίσαρος (ThLZ 77, 1952, 205-210). P. L. Maier, Pontius P. (New York 1968; duits: Wuppertal 1970). Id., The Fate of Pontius Pilate (Hermes 99, 1971, 362-371). S. G. F. Brandon, Pontius P. in History and Legend, in Religion in Ancient History (New York 1969) 254-267. H. Volkmann, Die Pilatusinschrift von Caesarea Maritima (Gymnasium 75, 1968, 124-135). E. Weber, Zur Inschrift des Pontius P. (Bonner Jahrbücher 171, 1971, 194-200). [Bouwman]


Keizers Rome Lijst van Namen