Plautianus


Plautianus, oppermachtige gardeprefect onder keizer Septimius Severus (193-211). Gaius Fulvius P. stamde uit Noord-Afrika en klom, ondanks zijn lage afkomst, snel op tot grote macht en rijkdom. In 197 praefectus praetorio geworden, liet hij in 200 zijn collega Aemilius Saturninus vermoorden. Zijn dochter Fulvia Plautilla huwde in 202 met Caracalla, waarna P. samen met Geta het consulaat bekleedde. Talrijke onderscheidingen en functies vielen hem ten deel (ornamenta consularia, patriciaat, senaatslidmaatschap, ponfificaat),talloos waren de voor hem opgerichte standbeelden. Oorzaak van zijn val werd zijn vervreemding van Iulia Domna en Caracalla, die hem op beschuldiging van moordplannen tegen Septimius Severus in 205 ter dood liet brengen. Over P. werd de damnatio memoriae uitgesproken; zijn kinderen werden naar Lipara verbannen en in 211 gedood.Lit. A. Stein (PRE 7, 270-278). - J. J. van Norren, Plautianus (Diss. Amsterdam 1953). E. Hohl, Herodian und der Sturz Plautians (Sitzungsberichte der Deutschen Akad. Wiss. 1956, 2, 33-46). F. Grosso, Ricerche su Plauziano e gli avvenimenti del suo tempo (Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti della Classe di scienze morali, storiche e filologiche 23, 1968, 7-58). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen