Flavius Rufinus


Flavius Rufinus, hoge functionaris aan het hof van keizer Theodosius I (379-395). Van 388 tot 392 was hij magister officiorum, in 392 consul. Toen Theodosius in dat jaar oprukte tegen de usurpator Eugenius, benoemde hij R. tot praefectus praetorio Orientis en belastte hem, naast de Augustus Arcadius, met het feitelijke bestuur van het oostelijke rijksgebied. Als zodanig geraakte R. in een hevig conflict met de rijksveldheer Stilicho over hun bevoegdheden ten aanzien van de grensdioeceses Dacia en Macedonia. R. trad meedogenloos op tegen Stilicho, maar deze liet R. op 27 november 395 in Constantinopel vermoorden.Keizers Rome Lijst van Namen