Theoderik I


Theoderik I, koning der West-Goten, gekozen 419, gest. 461. Zijn dochter was gehuwd met Genseric, de woeste koning der Vandalen. Toen T. met dezen in twist geraakte, riep Genseric koning Attila met zijn Hunnen naar Gallië. T. sneuvelde in de slag op de Catalaunische velden, wanr Attila door Aetius werd verslagen.Keizers Rome Lijst van Namen