Ulpius


Ulpius, naam van een romeinse gens. De voornaamste Ulpii waren, naast keizer Traianus, diens vader Marcus U. Traianus en zuster Ulpia Marciana.

(1) Marcus Ulpius Traianus stamde uit een vooraanstaande familie te Italica in Hispania Baetica en werd door adoptie in de gens Ulpia opgenomen. Onder Nero kwam hij naar Rome, onder Vespasianus diende hij als legaat van de legio X Fretensis in de oorlog tegen de Joden. Na als eerste van zijn familie consul (suffectus) geweest te zijn (70), werd hij in 72 stadhouder van de provincie Baetica. Wegens zijn wijs beleid als legatus pro praetore van Syria (ca. 75 tegenover het parthische gevaar ontving hij de ornamenta triumphalia. Zijn proconsulaat van Asia (79-80) werd gekenmerkt door grote bouwactiviteiten. U. was ook XVvir sacris faciundis en sodalis Flavialis. Hij overleed vóór 100 en werd in 112 door zijn keizerlijke zoon vergoddelijkt en als Divus Pater Traianus op diens munten geëerd.


Lit. R. Hanslik (PRE Suppl. 10, 1965, 1032-1035). A. Carandini (EAA 7, 965v). - M. Durry, Sur Trajan père (in Les empereurs d'Es agne, Paris 1965, 45-54). M. Väisänen, Su una gens Romana: Gli Ulpii (Helsinki 1979). Portret: S. Stucchi, Il ritratto di Traianus Pater (in Studi Calderini-Paribeni 3, Milaan 1957, 527-540).


(2) Ulpia Marciana (ca. 45-112), oudere zuster van keizer Traianus. Zij huwde met Gaius Salonius Matidius Patruinus, die in 78 overleed. Uit dit huwelijk werd ca. 68 een dochter Matidia (maior) geboren. Uit het huwelijk van deze Matidia met Lucius Vibius Sabinus sproten Vibia Sabina, de gemalin van keizer Traianus, en Vibia Matidia (minor). Zowel Ulpia als de beide Matidiae stonden aan het keizerlijk hof in hoog aanzien.


Lit. W. Eck (PRE Suppl. 15, 1978, 932-934). [Nuchelmans] [A. J. Janssen]


Klik op een naam voor meer informatie!Keizers Rome Lijst van Namen