Ariovistus

Ariovistus, vorst van de germaanse Sueben (Caesar, De bello gallico 1, 31: rex Germanorum). Ca. 71 vC overschreed hij met 15.000 manschappen de Rijn op uitnodiging van de gallische Arverni en Sequanen en stond dezen bij in hun strijd tegen de gallische Haeduers, die hij in 61 versloeg en aan zijn gezag onderwierp. Voor deze dienst liet A. zich door de Sequanen belonen met een derde deel van hun gebied. In 59 sloot hij een vriendschapsverdrag met de Romeinen en ontving op voorstel van Julius Caesar, consul in dat jaar, de eretitel rex et amicus populi Romani. Toen Caesar in 58 als proconsul van Gallië de Helvetiërs verslagen had, wendden gezanten van bijna alle stammen van Gallië zich tot hem met het verzoek zijn gezag te gebruiken om A., die inmiddels aan meer dan 100.000 Germanen woonplaatsen ten westen van de Rijn had gegeven, te doen afiien van zijn harde optreden tegen de Haeduers, officiële bondgenoten van de Romeinen, en de Sequanen. De fiere Germaan wees echter een uitnodiging van Caesar tot een onderhoud van de hand. Een gewapend conflict was niet te vermijden. Caesar maakte zich meester van de vesting Vesontio (Besancon), de hoofdstad der Sequanen, en trok vervolgens het germaanse leger (ca. 25.000 man) tegemoet tot in het zuiden van de Elzas. Daar bracht hij hun, nadat ook een persoonlijk onderhoud met A. zonder resultaat was gebleven, begin september 58 vC een bloedige nederlaag toe, waarschijnlijk in de buurt van Rappoltsweiler (Ribeauville) ten noorden van Colmar. A. ontkwam met slechts enkele getrouwen, maar stierf kort daarna. Het zou bijna vier eeuwen duren voordat de Germanen erin slaagden opnieuw vaste voet in Gallië te krijgen.


Lit. Caesar, De bello gallico 1, 30-54. Cassius Dio 38, 34-50. - Klebs (PRE 2, 841-845). - E. Koestermann, Caesar und Ariovist (Klio 33, 1940, 308-334). G. Walser, Caesar und die Germanen (Historia, Einzelschriften 1, Wiesbaden 1956). R. Schmittlein, La premiere campagne de Cesar contre les Germains (Paris 1957). M. Gelzer, Caesar. Der Politiker und Staatsmann (Wiesbaden 1960) 97-101. [Nuchelmans]


Lijst van Namen