Camillus

Camillus, beroemde romeinse held uit het begin van de 4e eeuw vC. Rond de persoon van de patriciër Marcus Furius Camillus ontstond een dicht net van sagen, waarin de historische kern moeilijk van de latere verdichtsels is te onderscheiden.

Zijn ambtelijke loopbaan begon C. met de censuur (403 vC). In 401, 398, 394, 386, 384 en 381 was hij tribunus militum consulari potestate, in 396 en 389 - en misschien nog vaker - dictator. In 396 veroverde en verwoestte C. de etruskische stad Veii. In 391 zou hij, wegens verduistering van een deel van de in Veii behaalde buit, tot verbanning veroordeeld zijn en zich naar Ardea begeven hebben, waar hij, toen in 390 (of 387?) de Galliërs Rome bezetten, het bericht van zijn benoeming tot dictator ontving. C. redde de stad, ontnam de vijanden het verkregen losgeld en belette de burgerij te verhuizen naar Veii; daarom heet hij bij Livius (7,1,10) parens patriae conditorque alter urbis. In 389 (386?) zou C. nog te velde getrokken zijn tegen italische stammen die van Rome's nood gebruik maakten om de Romeinen aan te vallen. Hij zou in 365 gestorven zijn aan de pest.


Lit. Livius, boeken 5 en 6. Plutarchus' biografie van C. Münzer (PRE 7, 324-348). [Nuchelmans]


Lijst van Namen