Ardea

ardeaArdea, oude, ook thans nog zo geheten stad in Latium, ca. 5 km van de zee, ca. 35 km ten zuiden van Rome, waarmee het verbonden is door de Via Ardeatina. A. zou gesticht zijn door een zoon van Odysseus en Circe of Danaë. De opgravingen hebben uitgewezen dat de omgeving van A. reeds in het begin van de ijzertijd bewoond was, en bevestigen de schriftelijke overlevering dat A. in de 6e en 5e eeuw vC een belangrijke stad was, aanvankelijk nog als hoofdstad van de Rutuliërs, later als lid van de latijnse bond en sinds 442 als colonia iuris Latini en romeins bolwerk tegen de Volsci. Vanuit A. zou Camillus in 390 vC opgebroken zijn om de Galliërs uit Rome te verdrijven. Vanaf ca. 300 vC ging de stad echter in betekenis achteruit, onder meer tengevolge van de malaria. In de volgende eeuwen was ze nog slechts een religieus centrum. Bij de opgravingen zijn o.a. resten van de vestingwerken, van twee archaïsche tempels (midden 6e eeuw) en van een basilica (ca. 90 vC) aan het licht gekomen.


Lit. C. Hülsen (PRE 2, 612v). C. Caprino (EAA 1, 600v). A. Boëthius, Ardea romana (Roma 12, 1934, 291-306). Id., Ardeatina (Apophoreta Vilelmo Lundström oblata, Göteborg 1936, 346-388). A. Andrén, Scavo sull' Acropoli di Ardea (Acta Inst. Regni Sueciae, 1954, 1-20). [Nuchelmans]


Kaart