Cestius

Cestius Epulo, volkstribuun en praetor ten tijde van keizer Augustus, voornamelijk bekend door zijn grafmonument, een nog bestaande, 37 m hoge en met marmer beklede pyramide aan de Via Ostiensis, naast de Porta Ostiensis. Een van de erfgenamen van C. was Marcus Agrippa.


Lit. E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom 2 (Tübingen 1962) 321-323. [Nuchelmans]


Lijst van Namen