Clodia

Clodia, tweede dochter van de Appius Claudius Pulcher die in 79 vC consul was, zuster van de beruchte Publius Clodius en van Appius Claudius Pulcher, echtgenote van Quintus Caecilius Metellus Celer. Reeds voor diens dood in 59 vC was Clodia de meest betoverende en tevens de meest zedeloze vrouw van de romeinse aristocratie; voor geen enkel schandaal deinsde ze terug. Catullus was een tijd lang (61-58?) hevig verliefd op Clodia, die hij onder de naam Lesbia in talrijke gedichten bezong. In 58 werd zij de geliefde van Marcus Caelius Rufus. Toen deze zijn verhouding met Clodia verbrak, deed ze hem een proces aan. Cicero nam de verdediging van Caelius op zich en schildert in zijn Pro Caelio (56 vC) de quadrantavia (stuiverhoer), zoals zij in Rome algemeen genoemd werd, in levendige kleuren.


Lit. F. Münzer (PRE 4, 105-107). [Nuchelmans]


Lijst van Namen