Marcus Caelius Rufus

Marcus Caelius Rufus, aanzienlijk en begaafd romeins ridder uit een plebejisch gens, in 63 vC aanhanger van Catilina, in 59 en 58 minnaar van de beruchte Clodia, later beschermeling van Crassus en Cicero; laatstgenoemde bewerkte door zijn redevoering Pro Caelio in 56 vC diens vrijspraak van een aanklacht wegens geweldpleging. Nadat C. in 52 vC volkstribuun was geweest, schaarde hij zich in 50 als aediel aan de zijde van Caesar.

In 48 vC verzette hij zich echter als praetor tegen Caesars z.i. te gematigde wetsvoorstellen tot verlichting van de schuldenlast, hij moest uit Rome vluchten en trachtte vervolgens, samen met Milo, een opstand in Italië te ontketenen. De opstand mislukte, C. vond de dood bij Thurii.

Onder Cicero's Epistulae ad familiares zijn 17 geestige en scherpzinnige brieven van C. aan Cicero bewaard gebleven, daterend uit de jaren 51-48.


Lit. Cicero, Pro Caelio. Id., Epistulae ad familiares 8. [Nuchelmans]


Lijst van Namen