Appius Claudius Pulcher

Appius Claudius Pulcher, zoon van de gelijknamige consul van 79 vC, vergezelde zijn zwager Lucullus op diens aziatische veldtochten, was praetor in 57, consul in 54 en gouverneur van Cilicia van 53 tot 51; als zodanig was hij de voorganger van Cicero, van wie 13 interessante brieven aan Claudius bewaard zijn gebleven. In 50 was Claudius censor, in 48 stierf hij op Euboea als gouverneur van de provincie Macedonia. Claudius was een broer van de beruchte Clodius. Hij schreef een werk over het augurenrecht, waarvan hij het eerste boek opdroeg aan Cicero.


Lit. F. Münzer (PRE 3, 2549-2a53). - Cicero, Epistulae ad familiares, boek 3.
[Nuchelmans]


Lijst van Namen