Divitiacus

Divitiacus of Diviciacus, naam van twee gallische vorsten uit de 1e eeuw vC:

(1) Divitiacus, ca. 80 vC vorst van de Suessiones en machtigste Galliër van zijn tijd; hij onderwierp zelfs stammen in het zuidoosten van Britannië aan zijn gezag.


(2) Divitiacus, vorst van de Haeduërs en leider van de proromeinse partij binnen deze stam, broer van de antiromeinse Dumnorix. Nadat de Haeduërs in 61 vC door de Sequanen en de Germaan Ariovistus verslagen waren, verzocht D. de Romeinen om steun, doch zonder succes. In 58 vC riep hij, thans met gunstig gevolg, Caesar te hulp tegen de Helvetiërs, die het gebied der Haeduërs binnengevallen waren, en nogmaals tegen Ariovistus. Dumnorix, die met een dochter van de Helvetiër Orgetorix gehuwd was en onder zijn stamgenoten zeer populair was, dwarsboomde Divitiacus' proromeinse politiek en Caesars expedities, maar werd op voorspraak van zijn broer begenadigd. In 57 nC stond D. op zijn beurt Caesar bij tijdens diens veldtocht tegen de Bellovaci, voor wie hij na hun nederlaag gunstige vredesvoorwaarden wist te bedingen. Kort daarna moet hij gestorven zijn. Dumnorix bleef zijn politieke gezindheid trouw: toen Caesar hem in 54 vC dwong het romeinse leger te vergezellen naar Britannië, weigerde hij en werd op de vlucht gedood.


Lit. Caesar, De bello Gallico 1; 2,5-15; 5,6v; 6,12; 7,39. [Nuchelmans]


Lijst van Namen