Hasdrubal

Hasdrubal (Ἀσδρούβας), zoon van Gisgo, stamde uit een voorname carthaagse familie en was legerbevelhebber in Spanje van 214 tot 206. Na het vertrek van zijn rivaal Hasdrubal Barcas nam hij er het opperbevel over, maar slaagde er niet in de Romeinen te verdrijven. Hij werd teruggedreven naar Gades en samen met Mago door Scipio te Ilipa volledig verslagen.
Terug in Africa wist hij de Numidiër Syphax aan de zijde van Carthago te brengen; hij gaf hem zijn dochter Sophonisbe ten huwelijk. Tegen de in Africa gelande Romeinen voerde Hasdrubal een guerilla-oorlog, maar hij werd op de Campi Magni verslagen (203). De door hem ingeleide vredesbesprekingen bleven zonder resultaat. Beschuldigd van hoogverraad benam hij zich het leven (203?).


Lit. Th. Lenschau (PRE 7, 2474v). Zie ook s.v. Hannibal

.
Lijst van Namen