Syphax

Syphax (Σόφαξ, Σύφαξ), stamhoofd van de numidische Masaesyles. In zijn conflict met Carthago (214-212) werd hij waarschijnlijk door Gnaeus en Publius Scipio vanuit Spanje gesteund. Ondanks zijn nederlaag tegen Massinissa, wiens gebied hij was binnengedrongen, raakte hij spoedig weer in het bezit van zijn rijk. In de tweede punische oorlog koos Syphax onder invloed van zijn huwelijk met Hasdrubals dochter Sophonisbe de zijde van Carthago, met welks hulp hij heel Numidië bezette.

Na de landing van de Romeinen in Afrika dwong hij Scipio maior het beleg van Utica op te geven. Zijn poging om vrede tussen de partijen tot stand te brengen mislukte evenwel. Nadat Scipio zijn kamp bij Utica had platgebrand en hem bij Campi Magni had verslagen, vluchtte Syphax naar zijn rijk, waar hij na een nieuwe nederlaag in handen viel van de Romeinen (203). Hij stierf in gevangenschap te Tibur, maar kreeg van de senaat een plechtige begrafenis (201). Zijn zoon Vermina, die bij Zama tegen Hannibal streed, kreeg in 200 van de Romeinen een deel van zijn vaderlijk rijk terug. Syphax poseerde, o.m. door het dragen van een diadeem, graag als hellenistisch vorst. Zijn officiële hoftaal was het phenicisch.


Lit. P. Habel (PRE 4A, 1472-1477). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen