Sophonisbe

Sophonisbe of Sophoniba (Σοφονίβα, Σοφονί; punisch Saphanba'al), om haar schoonheid en intelligentie befaamde dochter van de carthaagse veldheer Hasdrubal. Deze gaf haar, hoewel ze - volgens sommige bronnen - met de numidische koning Masinissa verloofd was, ca. 205 vC aan diens vijand de westnumidische koning Syphax ten huwelijk, waardoor hij deze in het laatste stadium van de tweede punische oorlog aan de zijde van Carthago bracht. Toen Syphax in 203 door Masinissa gevangen genomen en aan de Romeinen overgegeven was, werd Sophonisbe de echtgenote van Masinissa.
Op diens instigatie nam zij, toen Scipio maior haar als krijgsbuit opeiste, vergif. De details van het geromantiseerde verhaal, dat vele schrijvers en componisten sinds de renaissance geinspireerd heeft (o.a. P. Corneille tot een treurspel en Von Gluck tot een opera), verschillen in de bronnen enigszins van elkaar.
Een fresco uit Pompeji, dat Sophonisbe uitbeeldt terwijl ze de beker met vergif drinkt, omringd door verwanten en vrienden, bevindt zich in het Nationaal Museum te Napels.

Lit. Livius 29, 23; 30, 12-15. Diodorus Siculus 27, 7. Cassius Dio 17, fragment 57, 51-73 = Zonaras 9, 11-13. G. Bermond Montanari (EAA 7, 389v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen