Lepidus

Marcus Aemilius Lepidus, vader van de gelijknamige triumvir, diende onder de jonge Pompeius, met wiens hulp hij, rijk geworden aan de proscripties, gekozen werd tot consul (78 vC); nog vóór Sulla's dood in datzelfde jaar ageerde hij tegen diens constitutie. Hij was de eerste die zich het potentieel van de provincie Gallia realiseerde; daar handhaafde hij zich in 77 in strijd met het senaatsbevel als proconsul; met een daar gelicht leger rukte hij op naar Rome om zijn plannen te verwezenlijken en een tweede consulaat te verwerven. Hij werd echter door zijn voormaiige collega Quintus Lutatius Catulus met behulp van Pompeius verslagen en uit Italië verdreven, waarna hij op Sardinië stierf.

Ofschoon L. de bekwaamheid miste om de hulpbronnen en strategische mogelijkheden van Gallia uit te buiten, heeft hij anderen erop geattendeerd. Caesar volgde hem met belangstelling en bewerkte amnestie voor zijn aanhangers, die zich hadden aangesloten bij Sertorius in Spanje, met wie L. al vanuit Gallia contacten had gelegd.


Lit. E. Klebs (PRE 1, 554-556). - N. Criniti, M. Aimilius Lepidus M.F.M.N. 'ut ignis in stipula' (Memorie dell' Istituto Lombardo 30, 1969, 319-460).


Lijst van Namen