Marcus Aemilius Lepidus

Marcus Aemilius Lepidus, ca. 90-12 vC, zoon van Lepidus, lid van het tweede driemanschap. L. steunde als praetor Caesar in de burgeroorlog en benoemde hem tot dictator (49). muntNa successen in Spanje hield hij een triomftocht (47) en was in 46 consul samen met Caesar, als wiens gevolmachtigde in Rome hij optrad bij afwezigheid van de dictator. Na de dood van Caesar, die op de vooravond van 15 maart 44 bij Lepidus te gast was, steunde deze Marcus Antonius, die zijn benoeming tot pontifex doorgezet had. Weldra vertrok hij als proconsul naar Gallia Narbonensis en Hispania Citerior, waar hij met Sextus Pompeius tot een vergelijk kwam. Na het bellum Mutinense wegens zijn hulp aan Antonius tot staatsvijand verklaard, aanvaardde hij in november 43 met deze en Octavianus het triumviraat; zijn ambtsgebied werd uitgebreid met Hispania Ulterior. Na een tweede triomf werd Lepidus in 42 opnieuw consul; gedurende de campagne van Philippi had hij de leiding in Italië. Kort daarop scheelde het weinig of zijn intriges met Sextus Pompeius hadden hem zijn triumviraat gekost; hij steunde echter Octavianus in het bellum Perusinum en ontving in ruil voor de hem ontnomen spaanse provincies Africa en Numidia (40). Wegens zijn eigengereid optreden dwong Octavianus hem echter in 36 zich uit de politiek terug te trekken. Lepidus bleef evenwel tot zijn dood in 12 vC pontifex maximus.
Lepidus, wiens hoge geboorte samen met de protectie van Caesar vele mogelijkheden inhield, miste het karakter en de energie om deze uit te buiten. Zijn vrouw was Iunia, een zuster van de Caesar-moordenaar Brutus.


Lit. E. von Rohden (PRE 1, 556-561). - F. Brüggeman, De Marci Aemilii Lepidi vita et rebus gestis (Diss. Münster 1889). R. Syme, The Roman Revolution (Oxford 1939).


Lijst van Namen